lux-anne trust cooperatie logo2 stars

Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers] AHB

Trust Office | General Executor | CQV LLC Creditor Office |  | Private Notary | CQV LLC Ambassy | Power of Attorney in Fact

Trust Kantoor op het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public op planeet Aarde

lux-anne trust cooperatie logo2 stars rechts

Notificatie aan de niet- erfrechtigde buitenstaander exploitant(en) van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet- erfrechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Klik op onderstaande play button

Geschreven tekst van bovenstaand geluidsfragment klik hier

Transgender Incognito Awareness BRP

Adultus Honoratus Beneficiair AHB
De Sui Juris eerstgeboren Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Lux-Anne, beredderaar van de afwikkeling van de individuele, politieke interim geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie [JAEGERS] en erkenning van niet-politieke, erfrechtelijke Fiduciary-Principal AHB Vertrouwelijkheid levensloop planning Private Wealth Management voor de niet-politieke geboortegeregistreerde Beneficiair AHB die niet in het politieke misbruik van de gemeentelijke inschrijving Basis Registratie ‘Personen’ Minor berust.

AHB Attestatie correctie interim BRP/RNP Minor Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Natuurlijke Personen

De Sui Juris Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Lux-Anne, CQV LLC Executeur Testamentair (General Executor) van de individuele geboortetrust nalatenschap van de overleden placenta natuurlijke persona -Erflater [JAEGERS] , is een levend biologisch organische (vrouwelijk) individu, geboren met onvervreemdbare (Goddelijke) rechten verkregen door geboorte, de in privaat levende competente volwassen Enige Erfgenaam Beneficiair AHB is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]  (“dode” legale entiteit) van de individuele geboorte trust nalatenschap, géén rechts PERSOON (administratieve fictie), géén Legaal PERSOON (legale fictie), géén Juridisch PERSOON (juridische fictie) en géén BRP Basis Registratie Personen/RNP Rijksregistratie van de Natuurlijke Personen exploitatie  en geeft te allen tijde uitdrukkelijk géén toestemming om als overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS] (“dode” legale entiteit), administratieve fictie/Legale/Juridische Fictie en/of als incompetente minderjarige presumptieve PERSOON BRP/RNP exploitatie beschouwd, aangesproken, aangeschreven en/of behandeld te worden. Hiermee heeft Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Lux-Anne van de individuele geboortetrust nalatenschap van de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS] de presumptie’s en assumptie’s van incompetente minderjarige presumptieve PERSOON BRP/RNP exploitatie onder schijn van wettelijk recht (regenboog) Color of Law en/of ‘Bij de Gratie Gods’ gestuit en gecorrigeerd.

By

Lux-Anne [Jaegers]

All Rights Reserved

 

Adultus Honoratus Beneficiair AHB Lux-Anne –  I am Private, Non Public

De Sui Juris in privaat individuele levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Lux-Anne, Non Public. In de Nu-tijd, in alle dimensies, in alle richtingen van de tijd. In My Name Only
Born Free: 21-09-1967
Drager van het groene SAC Diplomatieke Paspoort met geverifieerd autorisatie SAC DPP AHB 00446 1004
CQV LLC Ambassadeur AHB van het niet politieke grondgebied op planeet Aarde
CQV LLC AHB Beneficiair – Executeur testamentair van de individuele geboorte trust nalatenschap van de Origine
Adultus Honoratus Beneficiair AHB in Trust van de Origine
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers]
De Enige Erfgenaam AHB is niet -politiek                     
De Enige Erfgenaam AHB is geen publiek
De Enige Erfgenaam AHB is privaat
Publiek is Presumptie
Gewoonterecht Is Geen Wet
Erfrecht is geen mening

Omwille van het ingestelde lopende erfrechtelijk onderzoek naar de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de natuurlijke personen, verleend de Enige Erfgenaam Beneficiair AHB met de gegeven Na(a)m(en) Lux-Anne géén medewerking aan identiteitsfraude op basis van een verplicht “legitimatiebewijs” waarvan niet kan worden uitgesloten dat er volstrekt onjuiste gegevens uit de Basis Registratie Personen/Rijksregister van de natuurlijke personen op staan vermeld welke mijn geweten geweld aan doen.

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON (placenta natuurlijke persona).

1. De Beneficiair In Trust Non Public is werkzaam voor de activatie van Canonum De Ius Positivum, Canon 2057 en Canon 2124 in het bijzonder ten behoeve van de ontbinding Basis Registratie (Natuurlijke) Personen minderjarige Beneficiair en de ontbinding van de Cestui Que Vie interim trust minderjarige Beneficiair door de Gemeenten-Administrators waarmee de erkenning en de erfrechtelijke competentie van de meerderjarige volwassen Beneficiair In Trust Non Public gevestigd wordt.
2. De Beneficiair In Trust Non Public roept nadrukkelijk géén wettelijke ‘burger’ artikelen van de maritieme juristerij van het Hugo Grotius gerecht in, welke vereisen dat de meerderjarige de Beneficiair In Trust Non Public zich levenslang met de inschrijving Basis Registratie (Natuurlijke) Personen minderjarigen, blijft identificeren en legitimeren.
3. De Beneficiair In Trust Non Public is niet politiek.
4. De Beneficiair In Trust Non Public berust niet in de Basis Registratie Presumptieve (Natuurlijke) Personen minderjarige, wegens lopend onderzoek naar transgender incognito en valse geboorte aangifte.

 

Overzicht Verzonden Erfrechtelijke AHB Documenten naar Z.M.K. Willem-Alexander

De ontvanger / Enige Eigenaar van alle BR(N)P Minor inschrijvingen, Staatsrecht onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid

———————————————————————

Canonum De Ius Positivum is geactiveerd (link)

Canon 2057 – Canon 2124  geactiveerd (link)

Amendment BRP (P) Minor = Adultus Honoratus Beneficiair AHB ®

 

Wijzigingsakte BRP (P) Minor, non-politica emendatio ®

Wijzigingsakte BRP (P) Minor, non-politica emendatio Z.M.K. Willem-Alexander Postnl verzendcode: 3SOPKD9527511

————————————————————————

AHB Attestatie

correctie Geboortebewijs en interim BRP Minor Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen

(AHB Attestatie Burgemeester Brugge Bpost verzendcode: 323235049117011006; AHB Attestatie Z.M.K. Willem-Alexander Postnl verzendcode: 3SOPKD2341104; AHB Attestatie Z.M.K. Filip van België Bpost verzendcode:323235046576641000)

————————————————————————

AHB Verschoningsrecht

Geboortebewijs en interim BRP Minor Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Personen

(AHB Verschoningsrecht Burgemeester Brugge, Bpost verzendcode: 323235051252581007; AHB Verschoningsrecht Z.M.K. Willem-Alexander, Postnl verzendcode: 3SOPKD9327496; AHB Verschoningsrecht Z.M.K. Filip van België Bpostverzendcode: 323235051252591003)

De Trust-Coöperatie is de Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon van de Beneficiair van de individuele geboorte Trust van de Origine.  De Trust-Coöperatie rechtspersoon is actief zodra de Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP/RNP en CQV Cestui Que Vie interim trust is verzonden. Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP/RNP aan Z.M.K. Willem-Alexander PostNL Verzendcode:3SOPKD5843931; Stad Brugge gemeente administrators Bpost verzendcode: 323235039423021004; CQV Cestui Que Vie interim trust aan Ministerie van economie en werk Bpost verzendcode: 323235040227891003; Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP/RNP aan Z.M.K. Filip van België, Bpost verzendcode: 323235048426051000

Het niet-berusten in de BRP/RNP en de CQV door de Beneficiair In Trust, maakt een einde aan de exploitaties onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) met behulp van de inschrijvingen gemeentelijke BRP/RNP en de Cestui Que Vie handel met vóórkennis, georganiseerde intimidatie, dwang, racketeering, afpersing en onteigening onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) door de niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.

De Enige Erfgenaam Beneficiair is niet politiek

Waarschuwing

De regenboog vlaggen op overheidsgebouwen en op de gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, betreft géén diversiteit acceptatie maar duiden aan dat deze overheidsgebouwen en gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, commercieel politieke juridische boxen zijn waarbinnen onder Color of Law, praktijken onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvinden.

Zodra u deze juridische boxen betreedt kan er sprake zijn van verordeningen, (bedrijfs)veiligheidsvoorschriften, vereisten, vrijheidsberoving, afpersing, ‘medische’ dwang, ondermijning onaantastbare individuele rechten en artikelen onder de Color of Law: schijn van wettelijke rechten welke geheel in strijd met de onvervreemdbare individuele rechten van de Beneficiair In Trust kunnen zijn! 

Het Nederlands recht/Belgisch recht zelf, in zorgvuldige bewaring

Nederlands recht/Belgisch recht is geheel onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’- onder de schijn van wettelijke rechten werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie/Koninklijke Federatie der Notarissen worden onder Nederlands recht/Belgisch recht (Color of Law) opgesteld.

Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB/FEDNOT onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’ opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) ‘mensen’ en ‘burger’rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BRP/RNP geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar.

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Jaegers] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten). 

“Rechtshiërarchie” is het feit dat niet alle rechten hetzelfde zijn; en dat echte rechten (in tegenstelling tot valse en misleidende inferieure claims) altijd een oorsprong en bron van autoriteit hebben

Alle geldige rechten zijn afgeleid van de 154 goddelijke rechten zoals gedefinieerd door Pactum de Singularis Caelum. De laagste rechten zijn inferieure rechten (zoals inferieure Romeinse Cultus Rechten).

Ik ben Adultus Honoratus Beneficiair, de onsterfelijke geest (energie) geincarneert in het levende vlees dat bekend staat als Lux-Anne

Canon 270 link )

De menselijke ziel is de menselijke geest. De menselijke ziel is al onsterfelijk en via de menselijke geest verbonden met het menselijk lichaam – de menselijke ziel is geen fysiek element van het menselijk lichaam .

Canon 271 link )

De geest van een individueel lid van de HOMO SAPIEN-soort bestaat binnen de geest van WE, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van AEON, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van ANIMUS, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van CORPUS , die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van GAIA, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van SOL, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van GAL, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van UNITAS, die deel uitmaakt van de grotere collectieve geest van ALLEN.

Canon 272 link )

Het menselijk lichaam vertegenwoordigt een vat waarin het Goddelijke als een Majestueus Goddelijk Onsterfelijk Geestelijk Wezen incarneert.

Canon 273 link )

De menselijke ziel, die een onsterfelijke geest is, kan niet worden verkocht, verpand, ingenomen of veroordeeld. Alleen door bedrog en diep geloof kan een geest ten onrechte worden overtuigd van dienstbaarheid. Daarom is geloof het grootste wapen voor goed of kwaad.

Canon 274 link )

Alle aanspraken en overtuigingen over het beheersen, bezitten of veroordelen van zielen, die onsterfelijke geesten zijn, worden hierbij ab initio (vanaf het begin) ongeldig verklaard.

Canon 275 link )

Elke wet die het feit ontkent dat alle mannen en vrouwen unieke anjers zijn van Majestueuze Goddelijke Onsterfelijke Spirituele Wezens wordt hierbij ab initio (vanaf het begin) ongeldig verklaard.

Levende Enige Erfgenaam Beneficiair, Non Public VS Dode Legale Fictie Persoon

de Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, Non Public

Levend Biologisch Organische Individu

de Gecreëerde Legale Fictie

Entiteit, Publiek Openbaar

Dode Administratieve PERSOON

Niet Politiek Grondgebied

Levend Individu

Maritiem Politiek Rijksgebied

Gecreëerde Administratieve Entiteit

Gegeven Na(a)m(en): John Edward Persoons Naam: JOHN EDWARD PERSOON
In vrijheid geboren naar evenbeeld van de schepper met onvervreemdbare goddelijke rechten (Niet Politiek Grondgebied)Gecreëerd door de STAAT (Maritiem Politiek Rijksgebied)
Levend Biologisch Organisch Ademend IndividuGecreëerde Administratieve Legale Fictie Entiteit 
Privaat, Non Public.Publiek Openbaar.
Niet Fictief, onder Goddelijk JurisdictieFictief, onder Gedwongen Politiek Rijksgebied Jurisdictie
Levend geboren, Zelfbewust, Intelligent IndividuGecreëerde Administratieve (Betaal) Slaaf
Niet PolitiekPolitiek
Natuurlijke Oorsprong.Onnatuurlijke Creatie.
Geleid door de Geest van éénBezeten door Entiteit
Intelligent, Creatief, Zelfbewust, Zelfstandig uitvoerendDood, Administratief, niet zelfbewust, niet zelfstandig uitvoerend, Dode niets kunnende Entiteit
Fysiek tastbaar levend niet patenteer -baar bestaansweefselFysiek niet tastbaar administratief, Protocollair beschreven als zijnde overleden in (DOG LATIN, GRAFZERK) HOOFDLETTERS

Directeur Beneficiair

Autograaf:

By

Lux-Anne [Jaegers]

All Rights Reserved

CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust
 

BRP/RNP Minor= Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarigen/Rijksregistratie Presumptieve Natuurlijke Personen minderjarigen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus= Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte trust d’Origine repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair In Trust.

BRP/RNP Minor= Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarigen/Rijksregistratie Presumptieve Natuurlijke Personen minderjarigen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus= Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte trust d’Origine repatriëring=Erkend Adultus Honoratus Beneficiair In Trust.

Director Beneficiary

Autograph:

By

Lux-Anne [Jaegers]

All Rights Reserved

CQV LLC AHB Ambassadeur
AHB-Directeur Trust-Coöperatie van het Huis Lux-Anne [Jaegers]
Adultus Honoratus Beneficiair In Trust
 

BRP/RNP Minor = Municipal Basic Registration Presumptive Persons minors /National Register of (Presumptive) Natural Persons minors =transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus= competence=Canon 2057=Canon 2124=Birth Trust d’Origine Repatriation=Recognition  Adultus Honoratus Beneficiary In Trust.

BRP/RNP Minor = Municipal Basic Registration Presumptive Persons minors /National Register of (Presumptive) Natural Persons minors =transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus= competence=Canon 2057=Canon 2124=Birth Trust d’Origine Repatriation=Recognition  Adultus Honoratus Beneficiary In Trust.

Inhoud Beschermd

Art. 496.[2 Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel voor zichzelf of voor een ander te verwerven, hetzij door gebruik te maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door listige kunstgrepen aan te wenden om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot drieduizend euro.]2

Notificatie:

Aan de niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitanten van het politieke commerciële rijksgebied, handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis zoals Politie functionaris, Gerechtsdeurwaarder, Belastingdienst, Overheid, Rechtbank, Jurist,………. alsmede alle overige niet– erfgerechtigde politiek commerciële exploiterende derden bedrijven handelend met Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) voorkennis. Handel met voorkennis is strafbaar.

Geachte Heer/Mevrouw

1 Allereerst geef ik u te kennen dat ik mijzelf uitsluitend mondeling uitspreek en/of schrijf in common English (Rules of Equity) in de Nederlandse taal zonder bedrog, dialect en/of misleidingen.

2 Ik ben de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en ik ben uitdrukkelijk niet de overleden erflater (“dode” legale entiteit) van mijn individuele geboorte trust nalatenschap. Ik ben niet gehouden tot het verrichten van vooruitbetalingen en/of het voldoen van of aan (dwang)vorderingen van nieterfgerechtigde buitenstaander derden van het politieke commerciële rijksgebied.

3 Ik heb mijn individuele geboorte trust nalatenschap Cestui Que Vie Beneficiair (dus onder voorbehoud) onder voorrecht van [ACHTERNAAM] boedel beschrijving aanvaard, en heb op het advies van de ABNAMRO MeesPierson Bank, de Ministers van Financiën mijn Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) doen toekomen.

4 Ik ben de beredderaar van de boedel op de [ACHTERNAAM] van mijn Erflater. Ik ben als Enige Erfgenaam Beneficiair, de enige bevoegde om de waarden van de boedel alsmede de fysieke boedel op de ACHTERNAAM van mijn Erflater, zoals nakomelingen, woning, vervoersmiddelen, land en levende haven te conserveren en de onrechtmatigheid van dwangvorderingen vast te stellen.

5 De vaststelling van de onrechtmatigheid van uw (dwang)vordering blijkt uit, dat u in uw (dwang)vordering mijn overleden Erflater (“dode” legale entiteit) beschrijft. Beschreven in (DOG LATIN) HOOFDLETTERS (of beginnende met de achternaam gevolgd door de gegeven voornaam / voornamen in common English), deze beide schrijfwijzen verwijzen herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust nalatenschap van mijn overleden Erflater.

6 U daarentegen mag dat namelijk niet. U bent de politieke commerciële niet– erfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied van de privacy beschermde geboorte gegevens van mijn placenta natuurlijke persona uit de burgerlijke stand, herleidbaar naar mijn individuele geboorte trust.

7 U bent de politieke commerciële nieterfgerechtigde buitenstaander exploitant van het politieke commerciële rijksgebied en u heeft geen bevoegdheid en/of jurisdictie in het niet politieke grondgebied van de Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde.

8 Bovenstaande tekst is fysiek mondeling voorgelezen door de inwoner van het niet politieke grondgebied Enige Erfgenaam Beneficiair op planeet Aarde en verifieerbaar geplaatst in het openbare publieke domein genaamd “het internet” door de Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair Lux-Anne

De Levende Enige Erfgenaam Beneficiair AHB, CQV LLC Executeur Testamentair Lux-Anne is uitdrukkelijk niet; de overleden placenta -Erflater (placenta natuurlijke persona) [JAEGERS]

Niet Politiek Grondgebied VS Politiek Rijksgebied

Het niet Politieke Grondgebied definieert de Superieure Goddelijke, NatuurlijkeCognitieve en Positieve wetten: De Wetten van het Land (Law of the Land); De wet van één ( Law of One Law). Gevestigd op Pactum De Singularis Caelum voor de Sui Juris Enige Erfgenaam Adultus Honoratus Beneficiair, levend biologisch organisch individu, Non Public.

Het Politieke Rijksgebied definieert de Inferieure Romeinse wetten: De Wetten van het water (zeerecht) (Law of the sea); Maritieme Wetten (Maritime Law); Admiraliteit Wetten  (Admiralty Law); Schijn van Wettelijk Recht (Color of Law)  (IN SEA DEAD, DEAD AT SEA, INSEAD, DAS). Gebaseerd op twaalf (12) vermoedens van het Romeinse hof (roman court) voor de dode legale fictie PERSOON(placenta natuurlijke persona).

Art. 237.Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de eerste drie nummers van [1 artikel 31, eerste lid]1 kunnen worden veroordeeld : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding :01-01-2002>
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie), die hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan. <W 10-10-1967, art. 139>

Onderschuiving
(Belgisch recht). Er is onderschuiving, wanneer een persoon zich voorstelt of voorgesteld wordt als iemand, die hij niet is. De onderschuiving wordt gestraft in het Belgisch recht: wanneer goederen te koop worden gesteld of in omloop gebracht met ondergeschoven namen; wanneer een openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening valsheid pleegt door onderschuiving van personen; wanneer iemand in een reispas, een wapenverlof of een persoonboekje een ondergeschoven naam aanneemt; of wanneer iemand schuldig is aan onderschuiving van een kind bij een vrouw, die niet bevallen is (art. 191, 194, 199 en 363 Belgisch strafwetboek)

Het Nederlandsche wetboek kent de term onderschuiving niet. Handelingen, die het spraakgebruik onder onderschuiving samenvat, kunnen echter wel als strafbaar feit gekwalificeerd zijn, bijv. valsheid in geschrifte.

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.

Artikel 96 – Canons van fiduciair recht

96.1
Canons van fiduciair recht

Door dit allerheiligste Verbond worden de Canons van fiduciair recht gevormd, ook bekend als Canonum De Ius Fidei. Alle normen van de Goddelijke Wet zoals deze betrekking hebben op fiduciair recht zijn onderworpen aan opname in de Canon van fiduciair recht.

96.2
Primaire en enige echte 1e Canon van fiduciair recht

Het Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige echte 1e canon van het fiduciair recht. Met uitzondering van dit Convenant zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van fiduciair recht claimen, secundair en inferieur zijn aan het Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin).

Elke wet, rechterlijke bevelen, meningen of andere quasi-juridische claim die dit meest heilige feit tegenspreekt, of in tegenspraak is met een of meer clausules in Canonum De Ius Fidei, is de facto nietig en nietig vanaf het begin.

96.3
Structuur van de canon van het fiduciair recht

De Canon van het Fiduciair Recht, ook bekend als Canonum De Ius Fidei, is gestructureerd in Één (1) Boek, dat op zijn beurt is onderverdeeld in Hoofdstukken, die op hun beurt zijn onderverdeeld in artikelen en vervolgens een of meer Canons binnen elk artikel.

De belangrijkste hoofdstukken van de Canon van het Fiduciair Recht zijn:

I. Inleidende bepalingen
II. Kantoor
III. Officier
IV. Mandaat
V. Akte
VI. Erkenning
VII. Overeenkomst
VIII. Verplichting
IX. Perfectie
X. Verordening (Statuten)
XI. Uitspraak
XII. Rechtvaardigheid

bron: Article 96 – Canons of Fiduciary Law

(i) Niveau 1 van Leven zijn Polymeren (Moleculen); En
(ii) Niveau 2 van het leven zijn eencellig (bacteriën); En
(iii) Niveau 3 van het leven is een eenvoudige aseksuele soort (mono-neurale systemen); En
(iv) Niveau 4 van het leven zijn eenvoudige seksuele soorten (dual-neurale systemen); En
(v) Niveau 5 van het leven zijn complexe seksuele soorten (drievoudige neurale systemen); En
(vi) Niveau 6 van het leven is het leven van hogere orde (zelfbewuste drievoudige neurale systemen).

Definitie voor Persoon:

Uit het Latijnse persona = “het (fictieve) juridische karakter dat een individueel MENS of BEDRIJF vertegenwoordigt door TOESTEMMING”.

Persoon is een belangrijke rechtsregel die een fundamentele juridische fictie beschrijft — dat is elke individuele of formele organisatie die onderworpen is aan de Curie (rechtbanken) of lagere rechtbanken. Als toestemming wordt gegeven zonder dwang, kan een individu, een bedrijf en zelfs een natie juridisch worden beschouwd als een PERSOON en daarom onderworpen zijn aan de beginselen van het gewoonterecht en het commerciële ( maritieme ) recht van de Vaticaanse/ Romeinse cultus . Wettelijk gezien moet de naam die aan een Persoon wordt toegekend altijd in HOOFDLETTERS staan om een “persoon” te onderscheiden van een vrij man of een vrije samenleving.

Bron: Canon 1499; Definitie voor PERSOON